Nhà sản xuất
Kích thước
La Palm Pedi Slough
La Palm Pedi Slough
Mã:
LAPS023
Giá Bán:
$119.99
Có Hàng:
Nhà Sản Xuất:
La Palm Spa Products
Kích Thước:
(0 góp ý)
Góp ý
Xem Hình Lớn
Send to friend Gởi cho bạn
Gởi từ
Gởi đến
Ghi chú
Enter Code:  
Mô tả Ý kiến (0)
  • Sloughing lotion leaves skin feeling soft and smooth.
  • Removes rough, dry skin.
Directions:
  • Apply desired amount onto feet and legs. Firmly massage into dry skin to remove roughness. Rinse with water.
  • For external use only
  • For professional use only.
  • Keep out of reach of children.
Ingredients:
D.I Water, Aloe Vera Gel, Methyl Paraben, Campher, Fragrance...
Tên Hình Giá Số lượng
La Palm Pedi Slough $119.99
La Palm Pedi Slough $34.49
La Palm Pedi Slough $109.00
La Palm Pedi Slough
LAPS007 - $34.49
 
Giới Thiệu| Liên Lạc|