Nhà sản xuất
Kích thước
La Palm Pedi Slough
La Palm Pedi Slough
Mã:
LAPS034
Giá Bán:
$109.00
Có Hàng:
Nhà Sản Xuất:
La Palm Spa Products
Kích Thước:
(0 góp ý)
Góp ý
Xem Hình Lớn
Send to friend Gởi cho bạn
Gởi từ
Gởi đến
Ghi chú
Enter Code:  
Mô tả Ý kiến (0)
  • Removes rough, dry skin.
  • Sloughing lotion leaves skin feeling soft and smooth.
Direction:
Apply desired amount onto feet and legs. Firmly massage into dry skin to remove roughness. Rinse with water.
Tên Hình Giá Số lượng
La Palm Pedi Slough $119.99
La Palm Pedi Slough $34.49
La Palm Pedi Slough $109.00
La Palm Pedi Slough
LAPS007 - $34.49
 
Giới Thiệu| Liên Lạc|